Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 23:59

Đường Trường Chinh Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

0964257766

marketing@trongdongpalace.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)