Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 09:00 - Đóng cửa: 22:00

Khu 1 Hạ Chiểu Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

02203821404

daothilan@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)