Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 07:30 - Đóng cửa: 23:59

Khu Hồ Mật Sơn Phường Chí Minh, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

02203882286

nhahangchung@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)