Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Km 52+950, khu 2, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

02203858858

phuongnguyenhotel@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)