Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 20:00

Khu đô thị mới Đức Dương Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

02203520193

congtytnhhducduong@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)