Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Lô 84.11 TRần Nguyên Đán Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

0982855340

nhahangnamviet@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)