Khu Lăng mộ Nguyễn Chế Nghĩa

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0388113858

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 1:00 CH - Đóng cửa: 10:00 CH

Email: quanlydencuoi@gmail.com

Địa chỉ: Thôn Hội Xuyên Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

     Khu di tích Nguyễn Chế Nghĩa ở xã Nghĩa Hưng, nay là thị trấn Gia Lộc, gồm 4 khu vực: Khu lăng gia đình Đại Vương, Đình Cuối, chợ Cuối và Đền An Nghĩa Đại Vương.
     Nguyễn Chế Nghĩa là người thiên tư anh tuấn, học vấn uyên thâm, tinh thông võ nghệ. có biệt tài đánh côn, dân gian quen gọi là đánh thó. Khi giặc Nguyên xâm lược nước ta lần thứ 2, ông xin đầu quân đánh giặc. Nguyễn Chế Nghĩa đã từng trải qua nhiều gian nguy, hoàn thành nhiệm vụ, lập công lớn trong cuộc kháng chiến chống Nguyên lần thứ hai và thứ ba.
     Ông làm quan triều trải các đời vua: Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông Và Trần Hiển Tông. Khi tuổi đã cao , ông xin về quê tĩnh dưỡng, lập phủ đệ ở Cối Xuyên (nay là đất Cổ Trạch). Khi ông qua đời, triều đình cử bộ Lễ về tổ chức lễ tang theo nghi thức vương giả và phong thần là An Nghĩa Đại Vương.
     Hiện nay ở thị trấn Gia Lộc còn 4 khu di tích về An Nghĩa Đại Vương.

Bản đồ

Giới thiệu

×

     Khu di tích Nguyễn Chế Nghĩa ở xã Nghĩa Hưng, nay là thị trấn Gia Lộc, gồm 4 khu vực: Khu lăng gia đình Đại Vương, Đình Cuối, chợ Cuối và Đền An Nghĩa Đại Vương.
     Nguyễn Chế Nghĩa là người thiên tư anh tuấn, học vấn uyên thâm, tinh thông võ nghệ. có biệt tài đánh côn, dân gian quen gọi là đánh thó. Khi giặc Nguyên xâm lược nước ta lần thứ 2, ông xin đầu quân đánh giặc. Nguyễn Chế Nghĩa đã từng trải qua nhiều gian nguy, hoàn thành nhiệm vụ, lập công lớn trong cuộc kháng chiến chống Nguyên lần thứ hai và thứ ba.
     Ông làm quan triều trải các đời vua: Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông Và Trần Hiển Tông. Khi tuổi đã cao , ông xin về quê tĩnh dưỡng, lập phủ đệ ở Cối Xuyên (nay là đất Cổ Trạch). Khi ông qua đời, triều đình cử bộ Lễ về tổ chức lễ tang theo nghi thức vương giả và phong thần là An Nghĩa Đại Vương.
     Hiện nay ở thị trấn Gia Lộc còn 4 khu di tích về An Nghĩa Đại Vương.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)