Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Đền Tranh

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Siêu Thị Ốc

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Khách sạn Nam Cường

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 21:00
Ngày 2
 • Nhà hàng Hương Biển

  Mở cửa: 08:30
  Đóng cửa: 22:00
 • Hệ thống siêu thị VinMart

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 22:30
Ngày 3
 • Nhà hàng Hoàn Hảo

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 23:59
 • Đảo cò Chi Lăng Nam

  Mở cửa: 05:00
  Đóng cửa: 21:00