Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Đền Tranh

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Trung Tâm Tổ Chức Sự Kiện Trống Đồng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Rạp chiếu phim Ramestar

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Bình Sơn Quán

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59