Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Động Kính Chủ

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 16:30
 • Nhà hàng Dê núi Hùng Mạnh

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 21:00
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 21:30