Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Đến thờ Anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Quý Giang

  Mở cửa: 05:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Chùa Đông Cao

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng ẩm thực 123

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:59
 • Karaoke Anh Dũng

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:30
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa