Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Đình Đồng Niên

Đồng Niên Phường Việt Hoà, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
chuatphaiduong.hdg@gmail.com

Dịch vụ

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Rút quẻ

Mô tả

Khác với nhiều ngôi đình khác, đình Đồng Niên (TP Hải Dương) thờ tới 3 vị Thành hoàng là những anh hùng cứu quốc thời tiền Lý (544-602). Ngoài ra, đình còn là nơi hội tụ của "tam giáo đồng nguyên" (Nho, Phật, Lão) và là công trình kiến trúc cổ độc đáo. Đình Đồng Niên là một công trình kiến trúc cổ còn lại của phường Việt Hòa, TP Hải Dương. Khác với nhiều ngôi đình khác, đình Đồng Niên thờ tới 3 vị Thành hoàng, là những vị anh hùng cứu quốc thời tiền Lý (544-602), có công đánh đuổi giặc Lương mở ra kỷ nguyên độc lập tự chủ cho dân tộc Việt Nam. Đình Đồng Niên còn là nơi hội tụ của "tam giáo đồng nguyên" (Nho, Phật, Lão) và cũng là công trình kiến trúc cổ với những mảng điêu khắc tinh tế thể hiện sự tài hoa của các nghệ nhân tiền bối. Đặc biệt, trong đình còn lưu giữ được 11 đạo sắc phong và nhiều đồ tế tự cổ.

Những điểm lân cận

Bản đồ