Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Đình Đinh Văn Tả

Phố An Ninh Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
hotro.cntt.vnpthdg@gmail.com
0377566697

Dịch vụ

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Rút quẻ

Mô tả

Đình thờ Tướng công Đinh Văn Tả được xây dựng vào thế kỷ thứ XXII tại tổng Hàn Giang, Lộ Thương Hồng – nơi ông sinh ra và lớn lên, nay là phường Quang Trung, thành phố Hải Dương.
    Đình là nơi thờ tự vị võ tướng Đinh Văn Tả- một người trí dũng song toàn, có tài cầm quân dẹp giặc nổi tiếng thiên hạ, phụng sự 6 triều vua Lê, được sắc phong Thượng đẳng Đại vương, thượng đẳng Thành hoàng tổng Hàn Giang và lập miếu thờ tại quê hương ngay từ khi ông còn sống.
    Đình thờ Đinh Văn Tả là ngôi đình cổ nhất ở thành phố Hải Dương. Đình có nhiều hoành phi, câu đối, văn bia và những bức điêu khắc chạm trổ từ thời Hậu Lê.
   Ngày 29 tháng 1 năm 1993, khu di tích tưởng niệm Đại vương Đinh Văn Tả được nhà nước công nhận là di tích lịch sử- văn hoá cấp Quốc gia, được khánh thành ngày 8/3/1998.
   Hội đình Đinh Văn Tả được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 âm lịch hàng năm.

Những điểm lân cận

Bản đồ