Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Chùa Minh Khánh

Khu 3 Thị trấn Thanh Hà, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
chuathanhha.hdg@gmail.com
0912899105

Dịch vụ

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Rút quẻ

Mô tả

Chùa Minh Khánh hay còn gọi là Chùa Hương Đại là nơi thờ Phật và Phật tổ Trần nhân Tông. Chùa được xây dựng vào thời Lý- Trần. Chùa Minh Khánh gắn liền với vị vua anh minh Trần Nhân Tông nhà tu hành đắc đạo, vị sư tổ đầu tiên của thiền phái Trúc Lâm. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông vua Trần Nhân Tông đã đến hội quân với Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đang đóng quan tại đây. Trước ngày xuất quân phản công đánh giặc Ngài lập đền tế trời phật rồi cắt máu thề rằng : Sau này đánh tan giặc Nguyên Mông đất nước thanh bình thì Ngài sẽ xuống tóc đi tu. Cảm kích trước tình cảm cũng như sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân Ông đã đặt tên cho làng là Hương Đại (túi thơm), từ đó chùa Minh Khánh được gọi là chùa Hương Đại. Sông Bình Kha và bến Bình Kha được đổi thành Sông Hương và bến đò Hương. Ngoài ra tên các xóm đều gắn liền với cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần 3 (1288) do vua đặt đại bản doanh tại đây như Giếng Ngự dội (nơi vua tắm), xóm gạo; Đồng Quan (nơi quan quân đóng), xóm Kỳ (chuyên may cờ)....Trong cuộc kháng chiến ngài đã về đây 9 lần lấy quân sau này khi xuất ra ngài còn trở lại chùa nhiều lần. Trước khi viên tịch ngài đã dặn để lại chùa 9 viên xá lị để ghi nhớ, sự coi trọng Nơi đã nuôi dưỡng ý tưởng hướng phật tuyệt đối cho ông. Trong chùa còn lưu giữ hệ thống tượng phật, Tháp cổ, 16 tấm bia và 13 đạo sắc phong thời Lê Trung Hưng- Thời Nguyễn. Năm 1990 Chùa Minh Khánh đã được Bộ Văn Hóa công nhận là di tích lịch sử cấp quốc Gia. Lễ hội chùa được tổ chức từ ngày 29 tháng 10 đến 1/11 âm lịch để tưởng nhớ ngày mất của vua Trần Nhân Tông. 

Những điểm lân cận

Bản đồ