Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Chùa Đồng Ngọ

Thôn Cập Nhất, Xã Tiền Tiến, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
chuathanhha.hdg@gmail.com
0912043186

Dịch vụ

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Rút quẻ

Mô tả

Chùa Động Ngọ (Chùa Cửu Phẩm) là ngôi chùa chùa cổ được xây dựng vào thế kỷ thứ X dưới triều Đinh, trải qua thời kỳ Tiền Lê đến Lý- Trần nơi đây đã trở thành một trong những trung tâm lớn của Phật Giáo trong cả nước, đặc biệt là trường phái Trúc Lâm Yên Tử.Sang thời Hậu Lê chùa gắn liền với sư trụ trì Hòa thượng Chân Nguyên người là người nổi tiếng tận tâm với Phật Pháp.

Những điểm lân cận

Bản đồ