Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Khu di tích tưởng niệm Đại danh y Tuệ Tĩnh

Xã Cẩm Vũ, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
khuditichTueTinh.hdg@gmail.com
02203798469

Dịch vụ

Mô tả

Đại danh y Tuệ Tĩnh tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh (1330-?), người thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm vũ, huyện Cẩm Giàng. Ông mồ côi cha mẹ từ khi 6 tuổi, đền chùa Giám xã Cẩm Sơn làm tiểu đồng kiếm sống và được nhà sư ở đây nuôi ăn học. Năm 22 tuổi (1351) ông thi đỗ Thái học sinh nhưng không ra làm quan mà ở lại chùa để nghiên cứu y dược học cứu giúp nhân dân trong vùng, ông là người chữa khỏi bệnh cho hoàng hậu nhà Minh (Trung Quốc), là người đóng góp nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về văn hóa, y học tiêu biểu là 2 tác phẩm: Nam dược thần hiệu và Hồng Nghĩa giác tư y thư bằng chữ Hán vã chữ Nôm … Ông được tôn vinh là vị Thánh thuốc Nam, được coi là ông tổ nghề của ngành y dược dân tộc với phương châm “Nam dược trị Nam nhân”.

Hiện nay, các di tích tiêu biểu thờ ông tại Hải Dương là đền Xưa (thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ), chùa Giám (thông Tân Sơn, xã Cẩm Sơn) và đền Bia (thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn) đều là những di tích xếp hạng quốc gia và thuộc huyện Cẩm Giàng.

Những điểm lân cận

Bản đồ