Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Nhà hàng Quý Giang

Khu đô thị Hà Phương, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
nnquygiang.hdg@gmail.com

Dịch vụ

Phòng riêng

Phòng riêng

Mô tả

Dịch vụ Hội nghị, Ăn uống

Những điểm lân cận

Bản đồ