Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG

11/01/2019 548 0

      Lễ hội là một sự kiện vă hóa được tổ chức mang tính cộng đồng. “Lễ” là hệ thống những hành vi, động tác nhằm biểu hiện sự tôn kính của con người với thần linh, phản ánh những ước mơ chính đáng của con người trước cuộc sống mà bản thân họ chưa có khả năng thực hiện. “Hội” là sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật của cộng đồng, xuất phát từ nhu cầu cuộc sống. Lễ hội thể hiện sức mạnh của cộng đồng, làng xã, địa phương hay mạnh hơn là quốc gia dân tộc. Theo thống kê, Hải Dương là một trong những địa phương có số lượng lễ hội nhiều nhất cả nước.

 

Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc.

 • Địa điểm: Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh.
 • Thời gian: Từ ngày 15-23 tháng Giêng âm lịch hàng năm.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc.

 • Địa điển: Khu di tích và danh thắng Côn Sơn – Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh.
 • Thời gian: Từ ngày 16-20 tháng Tám âm lịch hàng năm.

Lễ hội Đền Tranh.

 • Địa điểm: Xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang.
 • Thời gian:

              + Kỳ thứ nhất (trọng tâm): Từ ngày 10-11 tháng Hai âm lịch hàng năm.

              + Kỳ thứ hai: Từ ngày 20-21 tháng Tám âm lịch hàng năm.

Lễ hội Văn Miếu Mao Điền.

 • Địa điểm: Thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng.
 • Thời gian: Từ ngày 17-18 tháng Hai âm lịch hàng năm.

Lễ hội đền Chu Văn An.

 • Địa điểm: Phường Văn An, thị xã Chí Linh.
 • Thời gian:

               + Lễ khai bút đầu năm: Tháng Giêng (06/01 âm lịch).

               + Lễ hội về nguồn: Tháng 11 (26/11 âm lịch).

Lễ hội đền Cao (An Phụ).

 • Địa điểm: Xã An Sinh, huyện Kinh Môn.
 • Thời gian:

               + Ngày 8 tháng 3 âm lịch hàng năm.

               + Ngày 1 tháng 4 âm lịch hàng năm.

Lễ hội Đền Sượt.

 • Địa điểm: Phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.
 • Thời gian: Ngày 10 tháng 4 âm lịch hàng năm.

Lễ hội Đền Cao (An Lạc).

 • Địa điểm: Xã An Lạc, thị xã Chí Linh.
 • Thời gian: Từ này 22-24 tháng Giêng âm lịch hàng năm.

Lễ hội Đền Bia.

 • Địa điểm: Xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng.
 • Thời gian: Ngày 1 tháng 4 âm lịch hàng năm.

Lễ hội chùa Hào Xá.

 • Địa điểm: Xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà.
 • Thời gian: Từ ngày 4-6 tháng Giêng âm lịch hàng năm.

Lễ hội đền Quát.

 • Địa điểm: Xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc.
 • Thời gian: Từ ngày 14-15 tháng Giêng âm lịch hàng năm.

Lễ hội chùa Nhẫm Dương.

 • Địa điểm: Xã Duy Tân – huyện Kinh Môn.
 • Thời gian: Từ ngày 5-7 tháng 3 âm lịch hàng năm.

Hội làng Mộ trạch.

 • Địa điểm: Xã Tân Hồng, huyện Bình Giang.
 • Thời gian: Ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch hàng năm.

Lễ hội Đền Cuối.

 • Địa điểm: thôn Hội Xuyên, thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
 • Thời gian: từ ngày 26-28 tháng 8 âm lịch hàng năm.

Lễ hội Chùa Thanh Mai

 • Địa điểm: xã Hoàng Hoa Thám, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
 • Thời gian: từ ngày 1-3 tháng 3 âm lịch hàng năm.

Lễ hội đình Trịnh Xuyên.

 • Địa điểm: thôn Trịnh Xuyên, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
 • Thời gian: từ ngày 9-12 tháng 2 âm lịch hàng năm.

Lễ hội chùa Giám.

 • Địa điểm xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
 • Thời gian: từ ngày 14-16 tháng 2 âm lịch hàng năm.

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu