Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

HÁT TRỐNG QUÂN

07/01/2019 450 0
Di sản văn hóa phi vật thể

      Hát trống quân là một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian, là hình thức hát đối đáp trai gái tại các làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Theo truyền thuyết tại Bình Giang, từ thế kỉ XVIII, giáp Tào Khê được coi là cái nôi của nghệ thuật hát trống quân, với tổ nghề là bà chúa Nguyễn Thị Mỹ. Trước Cách Mạng Tháng Tám thường diễn ra hội hát trống quân đên rằm Trung Thu giữa trai gái làng Tào Khê (Bình Giang) và làng Đào Xá (Hưng Yên).

 

       Ngày nay, hát trống quân được lưu giữ và phổ biến tại 2 thôn Ngọc Cục và Tào Khê của xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, trở thành một di sản mang giá trị đặc sắc trong đời sống văn hóa địa phương.

                                                                                      Trích nguồn:  Cẩm nang du lịch Hải Dương

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu