Đền Quát
Đền Quát
Đền Quát
Đền Quát
Đền Quát
Đền Quát

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 4:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: denQuat.hdg@gmail.com

Địa chỉ: Xã Yết Kiêu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

     Đền Quát có tên tự là Yết kiêu thần từ, ở thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, nơi thờ danh tướng thủy quân thời Trần là Yết Kiêu (Phạm Hữu Thế), người có công lớn trong hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, một gia nô trung thành, trung nghĩa, trung hiếu của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Sau khi mất, Ông được lập đền thờ và tôn làm Thành hoàng, được các triều đại sắc phong.
     Theo truyền thống, hàng năm cứ đến rằm tháng Giêng và tháng Tám, nhân dân địa phương và 9 hà chài của Hạ Bì đều trở về làng dự lễ tạ Thành Hoàng và tham dự hội đua thuyền.

Bản đồ

Giới thiệu

×

     Đền Quát có tên tự là Yết kiêu thần từ, ở thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, nơi thờ danh tướng thủy quân thời Trần là Yết Kiêu (Phạm Hữu Thế), người có công lớn trong hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, một gia nô trung thành, trung nghĩa, trung hiếu của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Sau khi mất, Ông được lập đền thờ và tôn làm Thành hoàng, được các triều đại sắc phong.
     Theo truyền thống, hàng năm cứ đến rằm tháng Giêng và tháng Tám, nhân dân địa phương và 9 hà chài của Hạ Bì đều trở về làng dự lễ tạ Thành Hoàng và tham dự hội đua thuyền.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)